نمایش دادن همه 6 نتیجه

پنکیک شون پریشس شماره P05 (عمده)

تومان۱۲۰,۰۰۰

ویژگی ها

 • 6 گرم
 • حاوی روغن جوانه گندم
 • پوشش‌دهی مناسب
 • عدم ایجاد حس خشکی
 • ماندگاری طولانی مدت

پنکیک شون پریشس شماره P01 (عمده)

تومان۱۲۰,۰۰۰

ویژگی ها

 • 6 گرم
 • حاوی روغن جوانه گندم
 • پوشش‌دهی مناسب
 • عدم ایجاد حس خشکی
 • ماندگاری طولانی مدت

پنکیک شون پریشس شماره P06 (عمده)

تومان۱۲۰,۰۰۰

ویژگی ها

 • 6 گرم
 • حاوی روغن جوانه گندم
 • پوشش‌دهی مناسب
 • عدم ایجاد حس خشکی
 • ماندگاری طولانی مدت

پنکیک شون پریشس شماره P04 (عمده)

تومان۱۲۰,۰۰۰

ویژگی ها

 • 6 گرم
 • حاوی روغن جوانه گندم
 • پوشش‌دهی مناسب
 • عدم ایجاد حس خشکی
 • ماندگاری طولانی مدت

پنکیک شون پریشس شماره P03 (عمده)

تومان۱۲۰,۰۰۰

ویژگی ها

 • 6 گرم
 • حاوی روغن جوانه گندم
 • پوشش‌دهی مناسب
 • عدم ایجاد حس خشکی
 • ماندگاری طولانی مدت

پنکیک شون پریشس شماره P02 (عمده)

تومان۱۲۰,۰۰۰

ویژگی ها

 • 6 گرم
 • حاوی روغن جوانه گندم
 • پوشش‌دهی مناسب
 • عدم ایجاد حس خشکی
 • ماندگاری طولانی مدت